Onderzoek

Voorafgaand aan de realisatie van grote bouw- of infrastructuurprojecten dient vaak een archeologisch onderzoek plaats te vinden. Op die wijze kwam de voorbije jaren heel wat - voorheen totaal onbekende -  geschiedenis  aan het licht. Al die resultaten vinden hun neerslag in rapporten, waardoor heel wat gegevens beschikbaar zijn. Maar deze studies blijven echter vaak beperkt tot het niveau van de vindplaats zelf en missen op die manier een bredere kijk en een gedetailleerde uitwerking, wat tot echt nieuwe kennis over het verleden leidt. Er dreigt op die manier een versnippering van kennis te ontstaan, eerder dan een synthese van kennis. Om dit probleem aan te pakken stelt SOLVA al verschillende jaren haar onderzoek ter beschikking aan tal van onderzoekers. Sinds kort draagt ook SOLVA op dit vlak zelf haar steentje bij en dit ondermeer met het archeologische syntheseonderzoeken: ‘door de bomen het bos zien’ en 'Wat schaft het bot?'

Contact
Bart Cherretté
coördinator onroerend erfgoed
053 64 65 36
0486 83 13 41