Dienstverlening archeologie

Sinds 2008 beschikt SOLVA over een eigen dienst die archeologisch onderzoek behartigt voor de aangesloten leden op het grondgebied van 21 steden en gemeenten in het zuiden van Oost-Vlaanderen. De dienst bereidt samen met de opdrachtgevende besturen proactief het traject voor en zoekt daarbij steeds naar een optimale afstemming tussen het archeologisch onderzoek, de geplande werken en communicatie met het publiek. De opdrachtgevende besturen kunnen bij SOLVA terecht voor archeologienota’sopgravingen en publiekswerking. Tevens beschikt de dienst  over een erkend onroerenderfgoeddepot, zodat na de opgravingen een duurzaam beheer van de vondsten en de opgravingsresultaten ook gegarandeerd is.