Wonen

SOLVA hanteert drie uitgesproken basisbegrippen in de ondersteuning van de gemeenten bij hun lokaal woonbeleid: betaalbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. 

Tot 2019 had SOLVA een lange traditie van het bouwen van nieuwe woongelegenheden in opdracht en in samenwerking met de lokale besturen op haar grondgebied. Een wijziging in de fiscale regelgeving zorgde er echter voor dat SOLVA haar activiteitenfocus moest verleggen. Vanaf 2020 is van start gegaan met projectontwikkeling ‘nieuwe stijl’.
 

In 2020 startte SOLVA met 19 gemeenten ook een intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) rond woonbeleid op met als doel het lokale woonbeleid naar een niveau hoger te tillen.

Rijwoningen

In opdracht van en samen met de lokale besturen ontwikkelde SOLVA tot 2019 nieuwe en kwalitatieve woongelegenheden op hun grondgebied. In het recente woonproject Kluisbergen - Musica, zijn nog maar enkele woongelegenheden te koop.

Luchtfoto Project Eilandpark

Voor de realisatie van de woonprojecten 'nieuwe stijl' zoekt SOLVA telkens samen met de betrokken gemeente naar innovatieve en creatieve projectontwikkelaars en ontwerpers. De coördinatie blijft in handen van SOLVA, de realisatie verloopt via een publiek-private samenwerking (PPS).

Het eerste project 'nieuwe stijl' is Eilandpark in Sint-Lievens-Houtem.

Onderstaande projecten zullen ook volgens de nieuwe aanpak gerealiseerd worden. Ze zijn echter nog in volle voorbereiding:

Isolatie dak

19 Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten werken samen om in clusters het lokale woonbeleid naar een hoger niveau te tillen. Via subsidies kon SOLVA extra personeel aanwerven om deze clusters te ondersteunen rond divers en betaalbaar wonen, een kwalitatiever woningpatrimonium en een lokaal woonloket.