Intergemeentelijk samenwerken rond woonbeleid

Onder impuls en begeleiding van SOLVA werken 19 Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten samen om hun woonbeleid te optimaliseren. Dit samenwerkingsproject kreeg dankzij SOLVA subsidies van Wonen-Vlaanderen. Het is een grote stap in de richting van betaalbaar, comfortabel en energiezuinig wonen voor iedereen in onze regio. 

Bovenlokaal samenwerken

Hoe ziet deze samenwerking eruit, wat zijn de doelstellingen, en hoe helpt SOLVA om ze te bereiken?

IGS wonen planning

Sociaal verhuren stimuleren

Het aantal kwalitatieve sociale huurwoningen moet omhoog. Hoe draagt SOLVA bij aan dat doel?

Team

Maak kennis met het enthousiaste team Wonen, en contacteer ons gerust met al je vragen.

Verplicht conformiteitsattest

Ontdek de ondersteuning van SOLVA bij conformiteitsonderzoeken en -attesten voor huurwoningen.

Stuurgroepen en overleg

Bekijk hoe SOLVA stuurgroepen organiseert en besturen begeleidt bij het lokaal woonoverleg.

Woon- en energieloketten

Vragen rond wonen en energie? Kom naar het loket! In eerste lijn bij de stad of gemeente, in tweede lijn bij SOLVA.