Zuid-Oost-Vlaanderen renoveert

  • 28 januari 2022

Voor een klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen is de renovatie van onze woningen een absolute must. In oktober 2021 beslisten de bestuursraad van SOLVA en de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen om met middelen van het Projectenfonds het project ‘Zuid-Oost-Vlaanderen renoveert!’ op te starten.  

Advies en ontzorging voor particulieren

In het kader van dit project krijgen alle particuliere woningeigenaars uitgebreid renovatieadvies en als ze dat willen ook renovatiebegeleiding en ontzorging. Het advies handelt niet alleen over energiebesparende ingrepen en duurzame energietechnieken, maar ook over klimaataspecten in en om de woning zoals opvang en buffering van hemelwater, hitttebestendig wonen, ontharding en vergroening. Zowel eigenaars-bewoners als particuliere verhuurders kunnen kosteloos zo’n renovatie- en klimaatadvies aan huis aanvragen.

Ondersteuning van lokale besturen

Voor de gemeenten voorziet het project ondersteuning bij de communicatie en promotie van dit aanbod naar de burgers, en een concreet adviestraject op maat voor klimaatgezonde en voorbeeldstellende herinrichting van de publieke ruimte. Denk daarbij aan de ontharding en vergroening van een pleintje, de inrichting van een voorbeeld(gevel)tuin bij de bibliotheek, de herinrichting van een straat …

‘Zuid-Oost-Vlaanderen renoveert!’ loopt van januari 2022 tot eind 2024. Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen begeleidt elke gemeente bij de ontwikkeling en uitwerking van een renovatieproject op maat. Je kan de actie in jouw gemeente kenbaar maken met het algemeen campagnemateriaal.