Subsidie noodwoningen in Zuid-Oost-Vlaanderen

  • 28 januari 2022

De Vlaamse Regering kent een investeringssubsidie toe van 11,6 miljoen euro aan lokale besturen voor de realisatie van noodwoningen. De subsidie kadert in de tweede projectoproep voor noodwoningen in Vlaanderen van juni 2021. Zo stimuleert Vlaanderen het bouwen, kopen, renoveren en inrichten van al dan niet verplaatsbare noodwoningen. 

Geïnteresseerde lokale besturen konden een projectvoorstel indienen. Van alle ingediende voorstellen krijgen er nu 56 een investeringssubsidies toegekend. Voor onze regio werden alle aanvragen goedgekeurd!  

  • Erpe-Mere: 290.000 euro 
  • Haaltert: 26.612,54 euro 
  • Ninove (3 aanvragen): 47.035,18  euro + 41.089,50 euro + 130.786,95 euro  
  • Oudenaarde: 724.675,70 euro 

De projecten die in 2021 werden ingediend, kunnen dus vanaf 2022 gerealiseerd worden. 

Oudenaarde zal de subsidie gebruiken voor de bouw van 5 nieuwe woonentiteiten. Ninove investeert in de renovatie van een woning en 6 studio’s, en in een ‘inschuifhuis’ in samenwerking met Labland. Ook Haaltert investeert in de renovatie van een bestaande woning. Erpe-Mere zal het budget gebruiken voor het bouwen van 2 gekoppelde eengezinswoningen.