Zwalm - Woonuitbreidingsgebied dorpskern Munkzwalm

Plangebied

Type

Ruimtelijke kwaliteit

Opdrachtgever

ZW

Situering

Gebied omsloten door Zuidlaan, Decoenestraat, Zijpgrachtstraat en Gaverbosdreef

Ligging

 

Planopzet

In uitvoering van de bindende bepalingen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wenst de gemeente Munkzwalm een invulling te geven aan het woonuitbreidingsgebied in de dorpskern van Munkzwalm. Naast ruimte voor een woonzorgzone wordt onderzocht hoe het gebied aangesneden kan worden voor woningbouw. SOLVA begeleidt de gemeente in dit traject, onder meer door de opmaak van een masterplan voor de site.

Contactpersoon
Alexander De Wit
coördinator ruimtelijke ordening
053 73 74 20
0474 73 94 73