Zottegem - Regionaal bedrijventerrein Meerken

Project

Type

Regionaal bedrijventerrein 

Opdrachtgever

Logo Zottegem staand

Situering

Gelegen langs de Europaweg (N 42), de Buke en de Gentsesteenweg

Fase5

Omschrijving

Dit tewerkstellingsterrein is een uitvoering van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Zottegem. Het werd door SOLVA, i.o.v. van de stad Zottegem, ontwikkeld en is in 2014 plechtig in gebruik genomen. Eind 2016 zijn alle percelen aan investeerders toegewezen voor in totaal ± 6,4 ha netto beschikbare oppervlakte, met een verwachte tewerkstelling voor 163 personen. Inmiddels zijn de eerste bedrijven reeds gevestigd, andere zijn gestart met de bouwwerkzaamheden.

Net zoals dit het geval is voor alle nieuwe ontwikkelde bedrijventerreinen is ook hier het principe van het gemeenschappelijke beheer van een aantal voorzieningen zoals de groenbuffer, het bufferbekken en de bluswatervijver van toepassing. Op vraag van de betrokken bedrijven wordt door SOLVA een nieuw project van bewegwijzering uitgewerkt en dit zowel intern op het bedrijventerrein zelf als daarbuiten. In de toekomst kunnen nog andere gemeenschappelijke initiatieven genomen worden.

Meer info over het archeologische onderzoek

Ligging

PIC VOETGANGER Zottegem centrum op 2 km
PIC FIETS Aansluiting van het bedrijventerrein met een fietsverbinding
PIC BUS Bushalte op minder dan 500m
PIC TREIN Station Zottegem op 2 km
PIC AUTO N42 Europaweg, op- en afrittencomplex op 100m
Prijs en beschikbaarheid

 

 

Minimale perceelsoppervlakte 5000 m²

Faciliteiten & uitrusting
  • Gemeenschappelijke groenbuffers, collectieve waterbuffering en bluswatervijver
  • Elektriciteit (laag- en middenpanning), gas (middendruk), waterleiding, telecommunicatie
  • Gescheiden rioleringsstelsel
  • Wegdek in asfalt
  • Vrijliggende fietspaden
  • Stedenbouwkundige voorschriften van het PRUP van toepassing
  • Duurzaam parkmanagement
  • Maatschappelijk (Actief)bedrijventerrein
  • Vereniging van mede-eigenaars met SOLVA als syndicus

Contactpersoon
Koen De Mesel
parkmanager - patrimoniumbeheerder
053 64 65 25
0475 57 87 00
Afbeeldingen
06
Zottegem Meerken 3
Zottegem Meerken 2
Zottegem Meerken 1