Zottegem - Spelaan - Leeuwergem

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2011 - ...

Opdrachtgever

SOLVA

Ligging

Spelaanstraat, Gentse Steenweg en Europaweg in Leeuwergem

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
haard grondplan
DSC2588.jpg
Vondst
Overzicht
Bord
Aan het werk
Aan het werk
Aan het werk
Vondst
Omschrijving

Op het terrein zijn er zowel bewoningssporen (bronstijd, ijzertijd) als sporen van begraven teruggevonden (vroege/ late ijzertijd) uit de metaaltijden teruggevonden.

De meeste archeologische sporen dateren echter uit de Romeinse periode. Op de terreinen bevindt zich een Romeinse, landelijke nederzetting die ontsloten was door een aarden weg. De nederzetting strekt zich in de lengte langs deze weg uit. De archeologen ontdekten maar liefst 12 houten woonhuizen. Rondom de bewoningskern ligt een bijhorende begraafplaats met talrijke crematiegraven. Zeer opmerkelijk zijn ook de bijzonder grote uitgravingen langsheen de weg, die wellicht gebeurden met het oog op leemontginning.