Ninove - Graanmarkt

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2009

Opdrachtgever

NI

Ligging

Graanmarkt - Ninove

4
Ligging

Afbeeldingen
Vondsten
Vondsten
Aan het werk op de Graanmarkt
Wegdek
Ast
Tentoonstelling
Omschrijving

Het archeologisch onderzoek op de Graanmarkt leverde een resem sporen op die bijdragen aan de geschiedenis van de stad. De oudste aangetroffen sporen wijzen op de aanwezigheid van steentijdnederzettingen. Ook enkele paalgaten uit de late 12de-13de eeuw waren bewaard en afgedekt door een 14de-eeuwse pleinbedekking. In deze periode vond er een groot stadsontwikkelingsproject plaats, waarbij een graanhal in houtbouw en nadien in baksteen is opgericht. Indicaties van 14de- en 15de-eeuwse leerbewerking zijn aangetroffen op de vroegere Varkensmarkt, nl. schoenlappersafval en hoornpitten. Dit wijst in de richting van een leerlooiers- en oud-schoenmakersambacht in de nabijheid van de Graanmarkt en de Varkensmarkt.

Contactpersoon
Wouter De Maeyer
archeoloog
053 64 65 29
0499 52 19 90