Molenstraat

  • 11 februari 2021

Het archeologisch onderzoek in de Molenstraat in Aalst is intussen afgerond. Het onderzoek beslaat hoofdzakelijk de huizen die er tot WO II stonden. De Molenstraat was immers oorspronkelijk beduidend smaller en had bovendien een veel rechter verloop naar het Werfplein toe dan vandaag het geval is.

Uiteindelijk zijn er minstens 7 verschillende huizen gedeeltelijk onderzocht. Hierbij werden tal van muren en vloerniveau’s aangetroffen, op basis waarvan de verschillende bouwfasen en verbouwingen kunnen gereconstrueerd worden. Het betreft hierbij niet enkel restanten van het gelijkvloers van de huizen, maar ook diverse goed en minder goed bewaarde kelders. Op basis van de vastgestelde bouwfasen en de vondsten die toelaten deze te dateren, is duidelijk dat de huizen een lange geschiedenis kenden van de late middeleeuwen (13de -14de eeuw) tot en met WO II.

zicht op enkele kelders en andere muurresten.JPGNaast muur- en vloerresten werden ook tal van andere bewoningssporen aangetroffen, zoals beerputten, restanten van haarden en ovens en zelfs een waterput. Eén beerput is op basis van de onderzochte opvulling  alvast duidelijk in de loop van de 17de eeuw te dateren.

P1030188.JPG

P1030387.JPGDe overige beerputten lijken eerder in de loop van de 15de of 16de eeuw in gebruik te zijn geweest. Tussen de bewoningssporen door zijn ook geregeld nivelleringslagen en afvalkuilen met brandafval te herkennen. Deze zijn vermoedelijk het gevolg van één of meerdere branden die de huizen geteisterd hebben in het verleden. Mogelijk is een deel van deze brandsporen alvast in verband te brengen met de grote stadsbrand van 1361.

Op sommige plaatsen lijken de oudste bewoningssporen een oudere akker- of cultuurlaag af te dekken, mogelijk een restant van hoe het terrein er bij lag toen het net opgenomen was binnen de tweede, laatmiddeleeuwse stadsomwalling (eerste kwart 13de eeuw). Op andere plaatsen bevinden de bewoningssporen zich onmiddellijk bovenop de alluviale afzettingen van de Dender. Deze afzettingen zijn vermoedelijk ontstaan nog voor de opname van dit gebied binnen de stadsomwalling. Dichter naar het Werfplein toe zijn in deze alluviale afzettingen sterk organische pakketten afgezet of gestort die lijken te wijzen op een geleidelijke demping door de mens. Mogelijk betreft het de geleidelijke opvulling van een oude Dendergeul. Deze pakketten vertonen alleszins sterke gelijkenissen met deze aangetroffen tijdens het archeologisch onderzoek op het Werfplein in 2011. Verder onderzoek ervan en de toetsing met de resultaten van het Werfplein, zal in de toekomst ongetwijfeld meer duidelijkheid verschaffen.

Klik hier voor meer info.