Zo blazen we Aalst Zuid II en III nieuw leven in

 • 26 oktober 2021

De ruimte op de bedrijventerreinen Aalst Zuid II en III zorgvuldiger en duurzamer gebruiken. Dat is het doel van het herinrichtingsplan dat SOLVA opmaakte in opdracht van de stad Aalst en dat nu is goedgekeurd. Zo creëren we aantrekkelijker ‘Werk in eigen Streek’ voor de Zuid-Oost-Vlamingen, niet toevallig een van onze strategische doelstellingen. We geven je graag een inkijk in de geplande revitalisering van deze bedrijvenzones.

Grondig voortraject

Het voortraject dat SOLVA uitvoerde, omvatte uitgebreid studiewerk en participatiemomenten met burgers en bedrijven. Het traject werd opgestart in 2018 door de stad Aalst en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Het ultieme doel? Een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit met een zorgvuldiger en duurzamer ruimtegebruik. Om dit te bereiken, werd het herinrichtingsplan voor de verouderde bedrijvenzones uitgewerkt volgens vier concepten.

Vier concepten als leidraad


1.    Poorten

Om de bedrijvenzone voor iedereen toegankelijk te maken, worden afzonderlijke ‘poorten’ voorzien: 

 • Toegangspoorten voor zacht verkeer
 • Toegangspoorten voor openbaar vervoer
 • Toegangspoorten voor gemotoriseerd vervoer
 • Twee ‘sterke poorten’ op strategische locaties: mobipunten met bushaltes, deelvoertuigen, laadpalen, een fietsherstelpunt, een pakjes-, was-, brood- en fruitautomaat …

2.    Dubbele as als drager

Een oostwest georiënteerde dubbele as die Zuid II en Zuid III verbindt vormt de verkeers- en stedenbouwkundige basis van het herinrichtingsplan. Deze dubbele as bestaat uit:
•    Een centrale as voor het gemotoriseerd verkeer
•    Een noordelijke as voor het zacht verkeer

3.    Clusters

In het plan vinden meerdere ‘clusters’ of flexibel integreerbare modules hun plek:

 • Collectieve parkeergelegenheden
 • Gedeelde mobiliteit
 • Recreatief en biodivers groen met ruimte voor water, met ‘klimaatkamers’ zoals een moestuin, boomgaard, insectenhotel en ‘tiny forest’, en groenbuffers grenzend aan de woongebieden.

4.    Metabolisch bedrijventerrein

In de hervormde bedrijvenzones is er ruimte voor slim delen en samenwerken op het vlak van:

 • Diensten
 • Mobiliteit & logistiek
 • Ruimte
 • Menselijk kapitaal
 • Energie

Deze synergiën tussen bedrijven leveren voordelen op voor zuinig ruimtegebruik, gunstige mobiliteit, de klimaatrobuustheid, de duurzaamheid en het financiële plaatje.

Wordt vervolgd!

Nu het plan is goedgekeurd, zal de stad Aalst een subsidieaanvraag indienen voor de heraanleg van het openbaar domein en het realiseren van maatregelen volgens een planningshorizont. De komende jaren wordt het ontwerp volledig uitgewerkt met bijstand van SOLVA. Wij kijken al naar uit naar het resultaat! 
 

Sneak preview op de vernieuwde bedrijvenzones
Wist je dat?
 • De bedrijventerreinen Aalst Zuid II en III kregen vorm in de jaren ’60. Ook toen was SOLVA verantwoordelijk voor de ontwikkeling! 
   
 • Vanaf 1970 vestigden de eerste bedrijven zich op deze nieuwe ‘nationale Industriezone’.
   
 • Er was toen ook internationale interesse in het gebied. Daardoor ontstond zelfs het idee om er een startbaan voor kleine vliegtuigen te voorzien. Die is er echter nooit gekomen.
   
 • Somati, Attema, Nexans, Minit en de automobielinspectie behoren tot de eerste bedrijven die zich op Aalst Zuid vestigden en na 50 jaar nog altijd aanwezig zijn.
   
 • De naam van meubelwinkel WEBA komt van ‘WEekend Beurs Aalst’. Deze beurs ging door in magazijnen op Aalst Zuid en later ook in Gent. Het magazijn in Gent werd overgenomen door een meubelverkoper, die besloot om de naam WEBA die op de gevel prijkte te behouden.
   

Het bedrijventerrein werd in de jaren '60 ontwikkeld door SOLVA. Het project zorgde voor meer 'werk in eigen streek', maar er was ook internationale interesse in de nieuwe 'nationale industriezone'.