Energiescan

Beschik je nog niet over dakisolatie, hoogrendementsglas of een efficiënte verwarmingsinstallatie? Dan kan een energieadviseur van het Energiehuis ook bij jou thuis langs komen. Het Energiehuis geeft gratis advies en begeleiding zowel voor, tijdens als na de energiebesparende renovatiewerken.

Tijdens dit bezoek worden alle meetgegevens verzameld die nodig zijn voor het uitvoeren van deze werken. De adviseur geeft je tips over de renovatie en vergelijkt de offertes. Indien gewenst, volgt hij ook de uitvoering van de werken mee op.

Opgelet: dit plaatsbezoek is enkel mogelijk op voorwaarde dat er een energiescan wordt uitgevoerd door een energiesnoeiersbedrijf.

Voor wie?

Natuurlijke personen die tot de specifieke doelgroep behoren, komen in aanmerking (zowel eigenaar/verhuurder als eigenaar/bewoner als huurder). Voorwaarde is wel dat de woning zich in één van de deelnemende gemeenten bevindt en als hoofdverblijfplaats wordt gebruikt.


Wie behoort tot de specifieke doelgroep?

 • Jouw jaarlijks belastbaar gezinsinkomen bedraagt maximaal 31.550 euro verhoogd met 1.650 euro per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug, dus inkomen 2017, aanslagbiljet 2018). 
 • Jouw jaarlijks bruto belastbaar komen is lager dan 19.105,58 euro verhoogd met 3.536,95 euro per persoon ten laste (volgens het recentste aanslagbiljet van de personenbelasting). 
 • Je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1).
 • Je bent een beschermde afnemer en hebt dus recht op het sociaal maximumtarief voor gas en elektriciteit.
 • Je ontvangt een inkomen van de sociale integratie (leefloon).
 • Je ontvangt een tegemoetkoming aan personen met een handicap. 
 • Je hebt een OMNIO-statuut (voorheen WIGW).
 • Je geniet van een gewaarborgd inkomen | inkomensgarantie | zorgbudget voor ouderen.
 • Je doet een beroep op schuldbemiddeling en je kan jouw verwarmingsfactuur niet betalen. 
 • Je wordt door het OCMW budgettair of sociaal begeleid omdat je jouw rekeningen voor gas en elektriciteit niet (meer) kan betalen. 
Procedure

Er zijn twee mogelijkheden:

 • Ofwel wordt je naar het Energiehuis doorverwezen na het uitvoeren van een basisscan, uitgevoerd door de energiesnoeiers
 • Ofwel vraag je de energiescan rechtstreeks aan via energiehuis@so-lva.be
Tekst Energiehuis SOLVA in het blauw

Heb je vragen?

Vul ons contactformulier in.

We antwoorden je zo snel mogelijk.

We ontvangen je graag op afspraak

Energiehuis SOLVA
Gentsesteenweg 1B
9520 Sint-Lievens-Houtem (Vlierzele)


T: 053 64 65 20

E: energiehuis@so-lva.be