Baardegem - Faluintjes

Project

Type

Nieuw Woonzorgcentrum

Opdrachtgever

OCMW Aalst

Situering

Baardegemdorp 28 te 9310 baardegem

Fase

2

Omschrijving

De opdracht voor de herinrichting van de site in de dorpskern van Baardegem stamt uit 2010.
Aangezien de beschikbare ruimte voor het realiseren van een kwalitatief woonzorgcentrum niet volstond, is het plangebied uitgebreid middels een RUP.
Daarnaast is SOLVA ook aangesteld voor het voeren van de minnelijke onderhandelingen voor de verwerving van de nodige gronden en woningen.
Na het doorlopen van de gunningsprocedure is deze opdracht door het OCMW-Raad in 2014 gegund aan Areal Architecten uit Antwerpen.
In 2015 is door SOLVA het nodige werk verricht o.a. voor het opmaken van het afbraakdossier, het opstellen van de stedenbouwkundige aanvraag hiervan,
de aanstelling van de veiligheidscoördinator en de vergunningsaanvraag. De stedenbouwkundige vergunning werd op 10 mei 2016 bekomen.
De realisatie van het woonzorgcentrum wordt uitgevoerd door aannemer Jan De Nul NV uit Hofstade.
De werken werden onder begeleiding van SOLVA aangevat eind januari 2017. Sinds september 2018 zijn de werken afgelopen en is het woonzorgcentrum in gebruik.

Klik hier voor meer informatie omtrent de archeologische opzoekingen

Ligging

 

Planopzet

De bouw van een kwalitatief woonzorgcentrum voor 85 bedden met een aanliggend dienstencentrum

Afbeeldingen
00003
00001
1
2
3
Contactpersoon
Riem Vanderstraeten
bouwkundige
053 64 65 35
0499 52 19 64