Aalst - Faluintjes - Baardegem

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2015 - 2021

Opdrachtgever

OCMW Aalst

Ligging

Gebied gelegen aan de N41, recht tegenover de Scherpenheuvelstraat

Fase

4

Link

Klik hier voor meer info over dit SOLVA-project.

Ligging

Afbeeldingen
1
2
3
5
6
Omschrijving

De opgraving in Baardegem leverde niet enkel sporen op van middeleeuwse woningen, ook kwam een afbakenende gracht aan het licht en een kuil die mogelijk als poel functioneerde, en greppels en kuilen die in dezelfde periode binnenin de ‘enclosure’ (een erf afgebakend door een gracht) waren gegraven. Opvallend is de oriëntatie van de enclosgracht en de overige greppels: deze liggen min of meer in dezelfde richting en op min of meer dezelfde locatie als de huidige perceelsgrenzen. De hedendaagse indeling van het terrein gaat terug op een middeleeuwse situatie.

Contactpersoon
Cateline Clement
archeoloog
053 73 74 28
0484 65 78 95