Aalst - Sint-Jobstraat

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2016 - 2021

Opdrachtgever

Stad Aalst

Ligging

Sint-Jobstraat in Aalst

Fase

4

Link

Klik hier voor meer info over dit SOLVA-project.

Ligging

Afbeeldingen
1
2
3
4
5
Omschrijving

Het vooronderzoek leverde concrete aanwijzingen op voor bewoning in de late ijzertijd. Het gaat hierbij onder meer over een voorraadkuil met een grote hoeveelheid aardewerk en twee parallelle grachten. Hoewel er aanwijzingen zijn voor aanwezigheid van bewoning uit de late ijzertijd is er geen verder onderzoek uitgevoerd omwille van de fragmentatie van het terrein. Een bijkomende opgraving zou in dit geval geen goed ruimtelijk inzicht brengen in deze bewoningssite. Na afweging is om die reden geen verder onderzoek te verantwoorden, enkel het aardewerkensemble werd geregistreerd.

Contactpersoon
Wouter De Maeyer
archeoloog
053 64 65 29
0499 52 19 90