Aalst - Sint Job

Project

Type

Nieuw Woonzorgcentrum

Opdrachtgever

OCMW Aalst

Situering

Sint Jobstraat te 9300 Aalst

Fase

3

Omschrijving

Het OCMW Aalst plant op en rond de huidige site Sint Job een volledig nieuwe woon- en zorgcampus. In 2010 aanvaardde de raad van bestuur van SOLVA de opdracht van het OCMW Aalst om de minnelijke verwevingen van de nodige gronden en de aanstelling van een ontwerper voor de opmaak van een masterplan voor deze site, te begeleiden. Na het doorlopen van een algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking heeft de OCMW Raad de ontwerpopdracht gegund aan AMV Architecten uit Wetteren. In de loop van het jaar 2014 is dit voorontwerp in samenspraak met het OCMW verder uitgewerkt. De stedenbouwkundige vergunning werd begin maart 2016 bekomen. De aannemer Jan De Nul NV heeft de werken aangevat in januari 2017. Op 10 oktober werd het nieuwe Woonzorgcentrum tentoongesteld aan het publiek. In november 2018 zullen de eerste bewoners hun intrek krijgen in het nieuwe centrum.

klik hier voor meer informatie omtrent de archeologienota van dit project

 

Ligging

 

Planopzet

Een vervangingsnieuwbouw van het kwalitatief woonzorgcentrum Sint Job

Klik hier voor meer informatie

Afbeeldingen
00001
1
2
3
Contactpersoon
Riem Vanderstraeten
bouwkundige