Aalst - Schotte

Project

Type infrastructuur

sportcomplex

Opdrachtgever

Autononoom Gemeentebedrijf SportAG Aalst

Situering

op de voormalige site van de voormalige leerlooierij

Fase3

Omschrijving

Deze voormalige brownfield-site (oude leerlooierij) kreeg een tweede kans en wordt omgevormd tot randstedelijk groengebied met mogelijkheid tot dagrecreatieve infrastructuur. De volledige herbestemmingsoperatie is door de stad Aalst aan SOLVA opgedragen. De afbraak- en saneringswerken werden begin 2014 beëindigd. Hierbij werden de fabriekshallen gesloopt, maar de schouw alsook de tuinmuren werden volledig gerestaureerd. In 2015 startte het Sport AG van de stad Aalst met de bouw van haar multifunctioneel sportcentrum. Als kers op de taart heeft SOLVA de opdracht gekregen om de grootste schouw van de voormalige site uit te rusten met een klimplatform. De uitvoering is nu lopende en wordt verwacht eind dit jaar klaar te zijn.

 

Klik hier voor meer informatie omtrent de archeologienota van dit project

Ligging

 

Afbeeldingen
1
2
3
4