Aalst - Schotte

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2016

Opdrachtgever

Autononoom Gemeentebedrijf SportAG Aalst

Ligging

Kapellekensbaan in Aalst

Fase

3

Link

Klik hier voor meer info over dit SOLVA-project.

Ligging

Afbeeldingen
Kaart
Luchtfoto
Omschrijving

Ten behoeve van het bekomen van een bekrachtigde archeologienota voor de omgevingswerken rond het sportcomplex op de site van Schotte te Aalst is een bureaustudie uitgevoerd.

Hieruit blijkt duidelijk dat het projectgebied buiten het historische centrum van de stad is gelegen, en pas in de twintigste eeuw met de voortschrijdende industrialisatie tot ontwikkeling kwam. De terreinen zijn in het begin van de 20ste eeuw ontwikkeld als fabrieksterreinen. De impact van het voormalige industriële complex (chroomleerlooierij Schotte) zowel wat de bouw, sloop als de sanering ervan betreft, is zeer groot. Archeologische restanten worden derhalve niet meer verwacht binnen het projectgebied.

Contactpersoon
Arne Verbrugge
archeoloog
053 73 74 29
0496 52 05 57