Zwalm - Steenbakkerij

Plangebied

Type

Ruimtelijke haalbaarheidsstudie

Opdrachtgever

ZW

Situering

Site voormalige steenbakkerij Roborst
 

Fase

1
Ligging

Planopzet

In opdracht van de gemeente Zwalm onderzoekt SOLVA de ruimtelijke haalbaarheid van de hervestiging van het recyclagepark naar de site van de voormalige steenbakkerij te Roborst.

Contactpersoon
Alexander De Wit
coördinator ruimtelijke ordening
053 73 74 20
0474 73 94 73