Zwalm - Schoolstraat - Nederzwalm-Hermelgem

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017

Opdrachtgever

ZW

Ligging

Schoolstraat in Nederzwalm-Hermelgem

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Atlas der Buurtwegen
Vandermaelen
Ferraris
Omschrijving

Gemeente Zwalm wenst de begraafplaats langsheen de N435 tussen Hermelgem en Nederzwalm te bestendigen en uit te breiden. Ten behoeve van het bekomen van een bekrachtigde archeologienota is een bureaustudie uitgevoerd. Uit de bureaustudie komt naar voor dat dit onderzoeksterrein interessante perspectieven bood voor de mens vanaf het laatglaciaal. In de onmiddellijke omgeving van het projectgebied springen voornamelijk de steentijdvondsten en de Romeinse vindplaats vlakbij in het oog. Gezien het hier slechts om ruimtelijk beperkte en verspreide ingrepen gaat, is er geen verder archeologisch onderzoek op deze plaats. Er is binnen het gabarit van de toekomstige werken met andere woorden te weinig potentieel op kennisvermeerdering.

Contactpersoon
Ruben Pede
archeoloog
053 73 74 22
0499 52 19 93