Zwalm - Machelgemstraat - Huttegemstraat - Kloosterstraat - Roborst

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017 - ...

Opdrachtgever

Logo Zwalm

Ligging

Machelgemstraat, Kloosterstraat, Huttegemstraat.

Fase

2
Ligging

Afbeeldingen
DTM detail thv motte + hoogteprofielen.jpeg
Ferrariskaart.jpeg
Luchtfoto 1971.jpeg
Atlas der Buurtwegen
Omschrijving

Ten behoeve van het bekomen van een bekrachtigde archeologienota is een bureauonderzoek uitgevoerd. Landschappelijk valt het projectgebied uiteen in twee delen. Een deel ligt in een kleine beekvallei waarvan de geklasseerde waterloop een restant is. De beekvallei zal oorspronkelijk een natuurlijke afvloei geweest zijn, die heden ten dage volledig ingebed en/of gekanaliseerd is. Een ander deel betreft hoger gelegen drogere leemgronden. De historische kaarten tonen aan dat het grootste deel van het projectgebied gevormd wordt door straattracés die minstens tot de 18de eeuw terug gaan, de Machelgemstraat waarschijnlijk zelfs minstens tot de 16de eeuw. Een Romeinse oorsprong van de Machelgemstraat is niet uitgesloten. Het projectgebied ligt deels aan de rand van de historische kern van Roborst, het grootste deel erbuiten. Ter hoogte van de Hoeve ten Daele grenst het onderzoeksgebied aan het areaal van een castrale motte. Hoewel deze site waarschijnlijk volledig buiten het projectgebied gelegen is, is het niet uit te sluiten dat bv. delen van de grachten rondom deze site deels binnen het projectgebied vallen.
Samenvattend kan dus gesteld worden dat het deel van het projectgebied rondom de Hoeve ten Daele een interessant onderzoekspotentieel heeft voor de geschiedenis van de castrale motte en bij uitbreiding Roborst. Bovenstaande elementen doen besluiten dat verder onderzoek in de vorm van een werfbegeleiding wenselijk is.

Contactpersoon
Bart Cherretté
coördinator onroerend erfgoed
053 64 65 36
0486 83 13 41