Zwalm - Decoenestraat - Munkzwalm

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017

Opdrachtgever

ZW

Ligging

Decoenestraat in Munkzwalm

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Ferraris
Popp
Omschrijving

De gemeente Zwalm wil aansluitend op een sport- en recreatiegebied - dat nu uitgevoerd wordt - een nieuwe groene parking. Het was op basis van de bureaustudie niet duidelijk of binnen dit gabarit eventuele archeologische sporen verstoord zouden worden. Daarom werd een bijkomend archeologisch vooronderzoek uitgevoerd, dit in de vorm van een landschappelijk booronderzoek. Hieruit bleek dat het terrein over de volledige oppervlakte opgehoogd is en daaronder een A-horizont bewaard is. Er zal met andere woorden geen impact zijn van de toekomstige werken op eventuele archeologische sporen, mochten die aanwezig zijn binnen het projectgebied.

Contactpersoon
Bart Cherretté
coördinator onroerend erfgoed
053 64 65 36
0486 83 13 41