Zottegem - Sanitary

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2021

Opdrachtgever

Logo Zottegem staand

Ligging

Gustaaf Schokaertstraat

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Villaretkaart.jpeg
Cover, copyright Stad Zottegem.jpg
DTM
Omschrijving

Stad Zottegem plant de aanleg van een nieuw Cultuurcentrum met een ondergrondse parkeergarage op de terreinen van de voormalige textielfabriek ‘Sanitary Underwear Company S. A.’ in het centrum van Zottegem. Het zal aansluiten op het bestaande Administratief Centrum. Het terrein bestaat nu uit parking en grasland.
Het projectgebied ligt in het zuiden van het stadscentrum, net buiten de historische kern. Op historische kaarten uit de 18de en 19de eeuw wordt het terrein steeds als gras- of akkerland afgebeeld. Voor de oudere periodes zijn er geen historische bronnen voorhanden. Archeologische sites uit de onmiddellijke omgeving tonen echter aan dat er al minstens sinds de midden bronstijd menselijke activiteit in de regio is. Dit zou ook voor archeologische sporen ter hoogte van het projectgebied kunnen gezorgd hebben.
Door de bouw van het textielbedrijf in 1909 alsook de afbraak en nivellering van het terrein in 2000, zullen deze eventuele archeologische sporen echter reeds verstoord zijn. Bodemonderzoek aan de hand van boringen in 2000 en 2002 lijkt dit te bevestigen. Er komt geen archeologisch vervolgonderzoek omdat de verwachte kenniswinst vanwege de verstoring minimaal zal zijn.

Contactpersoon
Erik Verbeke
archeoloog
053 64 65 29
0496 52 05 57