Zottegem - RUP Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbare gebieden

Plangebied

Type

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Opdrachtgever

Logo Zottegem staand

Situering

Verspreid over het grondgebied van de stad Zottegem.

Fase3

Ligging

Planopzet

De stad Zottegem wenst een oplossing te bieden aan de zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbare gebieden. Deze woningen hebben omwille van hun ligging in onder meer natuurgebied slechts zeer beperkte ontwikkelingsmogelijkheden. Op basis van ruimtelijk onderzoek wordt nagegaan wat de potentiële toekomstperspectieven voor deze woningen zijn.

Contactpersoon
Alexander De Wit
coördinator ruimtelijke ordening
053 73 74 20
0474 73 94 73