Zottegem - RUP Voetbalclub Eendracht Elene Grotenberge

Plangebied

Type

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Opdrachtgever

Logo Zottegem staand

Situering

Het plangebied van voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan bevindt zich ten oosten van het stadscentrum van Zottegem, meer bepaald in de deelgemeente Grotenberge en ten oosten van het stadspark ‘Domein Breivelde’.

Fase4

Ligging

Planopzet

De terreinen van de voetbalclub Eendracht Grotenberge zijn opgenomen in een Sectoraal Bijzonder Plan van Aanleg ‘Zonevreemde recreatie’ (M.B. 23/08/2003) waarin de ruimtelijke en stedenbouwkundige randvoorwaarden vastgelegd zijn voor de verdere ontwikkeling van deze terreinen en de bijkomende infrastructuur. Binnen de voetbalclub Eendracht Grotenberge doen zich echter recent een aantal nieuwe ontwikkelingen voor. Zo voerde de club onlangs een reorganisatie van de voetbalvelden door, waarbij een nieuw kunstgrasveld aangelegd werd ter hoogte van een vroeger oefenveld met als doel dit nieuwe veld als hoofdveld te gebruiken. Hiervoor dient ook de overige infrastructuur – waaronder verlichting, tribunes en publiciteit – gereorganiseerd te worden. Dit is in strijd met bepaalde voorschriften uit het vigerende bestemmingsplan waarin te weinig flexibiliteit naar dergelijke herinrichting toe is ingebouwd.

Het RUP ‘Voetbalclub Eendracht Elene Grotenberge’ dient de nodige flexibiliteit te creëren in functie van de ruimtelijke reorganisatie zonder daarbij de ruimtelijke draagkracht van het gebied en de omgeving te overschrijden, noch de goede plaatselijke ruimtelijke ordening te schaden.

Contactpersoon
Fabian Debeer
expert ruimtelijke ordening
053 64 65 24
0477 54 88 59