Zottegem - RUP Sanitary

Plangebied

Type

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Opdrachtgever

Logo Zottegem staand

Situering

De reikwijdte van het RUP betreft het binnengebied gevormd door de Trapstraat (ten noordoosten), Gustaaf Schockaertstraat (ten oosten), Burgemeester Firmin De Meyerstraat (ten zuiden), de Meerlaan (ten westen) en de Molenstraat (ten noordwesten) dat het volledige BPA ‘Sanitary’ omvat.

Fase1

Ligging
Planopzet

De belangrijkste administratieve functies van de stad Zottegem zijn geconcentreerd op de site Sanitary. Gezien de centrale ligging van deze voornaamste functies en de ligging binnen de kern van de stad, wenst het stadsbestuur van Zottegem deze site nog verder uit te bouwen met functies. Door een nieuw cultuurcentrum en een gecentraliseerde Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (SAMWD) toe te voegen, tracht de stad haar positie in de kern te versterken.

Contactpersoon
Fabian Debeer
expert ruimtelijke ordening
053 64 65 24
0477 54 88 59