Zottegem - RUP Cantaert

Plangebied

Type

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Opdrachtgever

Logo Zottegem staand

Situering

Gebied tussen de Bruggenhoek (N462), Noordstraat, Grensstraat en spoorweg Zottegem-Gent

Fase4

Ligging

Planopzet

De site van het textielbedrijf Cantaert is gelegen in het centrum van de stad Zottegem en is nagenoeg volledig omsloten door stedelijk weefsel. Gelet op het feit dat Cantaert zijn industriële activiteiten volledig heeft stilgelegd en dat het tweede kleinere bedrijf binnen de ambachtelijke zone (Fire Concept sierschouwen) wenst te herlokaliseren, is de industriële bestemming op het gewestplan grotendeels achterhaald. Een nieuwe grootschalige bedrijfsfunctie die de omliggende woonkwaliteit kan bedreigen is hier niet gewenst en de opname van het gebied in de stedelijk woonstructuur is dan ook opportuun. Door middel van het RUP wordt de juridische basis gelegd om de site te herbestemmen naar woongebied.

Contactpersoon
Alexander De Wit
coördinator ruimtelijke ordening
053 73 74 20
0474 73 94 73