Zottegem - Marktplein

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2014 - ...

Opdrachtgever

ZO

Ligging

Marktplein in Zottegem

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Overzicht
Aan het werk
Aan het werk
Overzicht
Overzicht
Omschrijving

Naar aanleiding van de geplande stadskernvernieuwing te Zottegem adviseerde het Agentschap Onroerend Erfgoed een archeologisch onderzoek. Bij de heraanleg van de markt is naast de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk een nieuwe toegangspartij aangelegd naar de crypte van de graaf van Egmont, aan de noordelijke zijde van de kerk. Daarbij is een deel van het voormalige kerkhof aangesneden. De archeologische dienst van SOLVA voerde in opdracht van Stad Zottegem de opgravingen uit. 
Uit het onderzoek bleek dat er zich minstens sinds de 14de-15de eeuw een begraafplaats situeert rondom de kerk. Bij de opgraving is de bakstenen muur rondom het kerkhof aangetroffen. Tussen de muur en de kerk bevinden zich talrijke graven bestaande uit houten kisten die de stoffelijke resten bevatten. In totaal kwamen bij het onderzoek 94 graven aan het licht.
De recentste graven bevinden zich nauwelijks 50cm onder het huidige plein. Het gaat steeds om begravingen in een houten kist. Het hout is meestal vergaan maar de skeletten zijn duidelijk bewaard. Het kerkhof is minstens 500 jaar in gebruik geweest. Het plaatsgebrek tijdens die lange periode is duidelijk af te leiden uit de archeologische sporen. Verschillende oudere graven zijn gedeeltelijk verspit bij het aanleggen van een jongere grafkuil. Dit wijst erop dat de graven bovengronds niet of slechts kortstondig gemarkeerd waren. Op een dieper niveau troffen de archeologen tevens een knekelput aan. Waarschijnlijk is één van de oudere delen van het kerkhof geruimd om plaats te maken voor nieuwe graven.
De skeletten zullen verder worden onderzocht door een fysisch-antropoloog. Deze zal uit het onderzoek allerhande informatie kunnen afleiden over de leeftijd, de bevolkingssamenstelling, ziektepatronen, eetgewoonten, … Op deze wijze biedt het onderzoek een blik op het wel en wee van de Zottegemnaren in voorbije eeuwen…