Zottegem - Dassegemstraat - Elene

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017 - 2018

Opdrachtgever

logo provincie oost-vlaanderen

Ligging

Zottegem, Dassegemstraat – Snijdreefken - Oudenaardsesteenweg

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
2017K361 Elene Dassegemstraat - Luchtfoto 2015.jpeg
2017K361 Elene Dassegemstraat - Topokaart 1937.jpeg
2017K361 Elene Dassegemstraat - Bodemkaart.jpeg
2017K361 Elene Dassegemstraat - Ferraris.jpeg
Omschrijving

De Provincie Oost-Vlaanderen wenst een fietssnelweg aan te leggen langs de spoorlijn Gent-Geraardsbergen. SOLVA werd opgedragen een archeologienota op te maken met betrekking tot het stuk dat de Oudenaardsesteenweg en de Ijzerenweg (Zottegem - Elene) met elkaar verbindt, alsook het stuk tussen de Dassegemstraat en het Snijdreefken.

Gelet op de eerder beperkte archeologische verwachting, de beperkte en versnipperde bodemingreep van de geplande werken, de lijnvormige aard van het merendeel van de werken en de reeds bestaande verstoringen (spoorwegberm) biedt een verder onderzoek weinig mogelijkheid tot een vergroting van het kennispotentieel. De nieuwe wegenis zal grotendeels in de spoorwegberm liggen, wat dus betekent dat er weinig nieuwe verstoringen zijn. Enkele diepere verstoringen (draadafsluitingen) hebben vooral een lokale impact en betreffen slechts een kleine oppervlakte. De werken bieden weinig of geen mogelijkheid om een ruimtelijk inzicht te verwerven in archeologische sporen, mochten die al aanwezig zijn.

Contactpersoon
Ruben Pede
archeoloog
053 73 74 22
0499 52 19 93