Zottegem - Buke - Elene

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2009

Opdrachtgever

SOLVA

Ligging

Leeuwerikstraat Elene

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Proefsleuf
Proefsleuf
Proefsleuf
Omschrijving

Tijdens dit proefsleuvenonderzoek werd een gracht aangetroffen over nagenoeg de gehele breedte van het terrein. Ook de restanten van een holle weg kwamen aan het licht. Verder werden restanten van vier kuilen blootgelegd die vrij veel houtskool bevatten en die mogelijk te dateren zijn in de vroege middeleeuwen. Voorts werden op het terrein enkele paalsporen aangetroffen, doch deze konden niet aan bepaalde structuren worden toegeschreven.

Contactpersoon
Sigrid Klinkenborg
archeoloog
053 73 74 27
0498 75 02 30