Zottegem - Beisloven omgevingsaanleg - Strijpen

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017

Opdrachtgever

ZO

Ligging

Ten zuiden van de Beislovenstraat, ten noorden van de Bettelhovebeek en doorsneden door de Leirensweg in Strijpen

Fase

3

Link

Klik hier voor meer info over dit SOLVA-project.

Ligging

Afbeeldingen
Ferraris
Popp
Omschrijving

Stad Zottegem wenst, in het kader van de reconversie van het voormalig buurtschooltje en bijhorend terrein (ten zuiden van de Beislovenstraat, ten noorden van de Bettelhovebeek en doorsneden door de Leirensweg), het projectgebied heraan te leggen tot natuur- en milieu-educatief centrum met avontuurlijk-natuurlijk speelpark. Deze heraanleg gaat gepaard met beperkte ophogingen, afgravingen, constructies, afbraak, rooi en aanplantingen. De bureaustudie toont aan dat het projectgebied een laag archeologisch potentieel biedt. Er wordt geen verder archeologisch (voor)onderzoek op het terrein geadviseerd.

Contactpersoon
Bart Cherretté
coördinator onroerend erfgoed
053 64 65 36
0486 83 13 41