Zingem - RUP WUG Wijnhuisveld

Plangebied

Type

Ruimtelijk uitvoeringsplan

OpdrachtgeverLogo ZingemSituering

Woonuitbreidingsgebied ingesloten door Wijnhuisveld, Alfred Amelotstraat, Broekstraat en Groenstraat

Fase1

Ligging
Planopzet

De gemeente Zingem wenst in het kader van kernversterking een invulling te geven aan het woonuitbreidingsgebied gelegen nabij het centrum. Vandaag is in dit gebied nog het lokaal van de scouts gevestigd dat op termijn geherlokaliseerd zou worden met het oog op een nieuwe privaat-sociale woonontwikkeling.

Contactpersoon
Alexander De Wit
coördinator ruimtelijke ordening
053 73 74 20
0474 73 94 73