Zingem - RUP Recreatie & Scouts Zingem

Plangebied

Type

Ruimtelijk uitvoeringsplan

OpdrachtgeverLogo ZingemSituering

Het plangebied omvat twee deelgebieden ten noordoosten van de kern van Zingem. Een driehoekig deelgebied ingesloten door de Dijkstraat en Damstraat en een tweede deelgebied ingesloten door de Damstraat en de Breegracht

Fase1

Ligging
Planopzet

De opmaak van het RUP ‘Recreatie en scouts Zingem’ kadert in de aansnijding van het woonuitbreidingsgebied Wijnhuisveld. Vandaag is in dit gebied nog het lokaal van de scouts gevestigd. De gemeente Zingem beoogt het huidige jeugdlokaal van de scouts, gelegen te Groenstraat 12, te herlokaliseren naar de Damstraat en wenst het bos aan de overzijde ten westen van de Dijkstraat uit te breiden naar een speelbos.

Contactpersoon
Alexander De Wit
coördinator ruimtelijke ordening
053 73 74 20
0474 73 94 73