Zingem - Lokaal bedrijventerrein

Plangebied

Type

Ruimtelijk uitvoeringsplan

OpdrachtgeverZI

Situering

Op het grondgebied van de gemeente Zingem

Fase3

Ligging
Planopzet

Volgens het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zingem dienen de bedrijven in de gemeente zo veel mogelijk ontwikkelingskansen te krijgen. Hiertoe werd onlangs het Gemeentelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zonevreemde bedrijven’ opgemaakt. Hierin werden de ontwikkelingsmogelijkheden voor verschillende zonevreemde bedrijven uit de gemeente opgenomen. Via het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Lokaal bedrijventerrein’ dient ook nieuwe ruimte voor bedrijvigheid te worden voorzien voor lokale bedrijven (al dan niet zonevreemd) die zich wensen te herlokaliseren of voor startende bedrijven. Dit ruimtelijk uitvoeringsplan tracht met andere woorden een antwoord te bieden op het plaatsgebrek voor lokale bedrijven binnen de gemeente.

Momenteel is de gemeente, samen met SOLVA, een behoefteonderzoek aan het uitvoeren onder de Zingemse (startende) bedrijfsleiders, om zo te peilen naar de nood aan bijkomende ruimte voor lokale bedrijvigheid.

Contactpersoon
Fabian Debeer
expert ruimtelijke ordening
053 64 65 24
0477 54 88 59