Workshop ‘klimaat- en prijsbewust omgaan met energie’

  • 13 december 2021

Dagelijks berichten de media over stijgende energieprijzen. Voor mensen in een financieel kwetsbare positie weegt dit dubbel zo zwaar. In het bewuster omgaan met energie liggen kansen om de factuur te drukken, en tegelijk CO2 te besparen. 

Recent ontvingen de Zuid-Oost-Vlaamse besturen een mail van ABLLO vzw, met het aanbod om een interactieve workshop rond energiezuinigheid te organiseren voor kansengroepen. 

SOLVA biedt jouw OCMW zo’n workshop aan, meestal gratis. Als je OCMW hier interesse in heeft, schrijf dan in via dit formulier. Wees er snel bij, het aanbod is beperkt!   

logo provincie oost-vlaanderen

Dit aanbod wordt mogelijk gemaakt door het project Papillon, met de subsidie ‘Energieambassadeurs’ van de Provincie Oost-Vlaanderen.