Nieuwe dienstverlening: werking bouwkundig erfgoed

  • 2 juli 2021

Nu lokale overheden meer en meer instaan voor het onroerend erfgoed, worden ze geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. De sleutel om deze efficiënt te tackelen, is een integrale erfgoedbenadering op intergemeentelijk niveau. Met de opstart van de werking bouwkundig erfgoed neemt SOLVA een coördinerende rol op, en ondersteunen we de Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddiensten Vlaamse Ardennen en Denderland.

Onroerend erfgoed als lokale zorg

De zorg voor onroerend erfgoed wordt een lokale opdracht of nood. Lokale besturen krijgen er daardoor heel wat verantwoordelijkheden bij:

  • Actualisatie van de vastgestelde Inventaris Bouwkundig Erfgoed
  • Oordelen over de bouwkundige erfgoedwaarde in het kader van vergunningsaanvragen voor sloop of verbouwing
  • Kerken en andere gebouwen met erfgoedwaarde nieuwe of extra functies geven zodat ze zinvol gebruikt worden en niet verloederen
  • Sensibilisering rond het erfgoed

Onderbouwde visie voor archeologie, monumenten en landschappen

Hoe kunnen we beter tot een onderbouwde visie komen dan door de krachten te bundelen? SOLVA biedt daarom een centraal aanspreekpunt aan om de lokale besturen te ondersteunen in deze complexe materie. 

Via digitale gespreksrondes informeren we nu de betrokken schepenen en ambtenaren over onze werking en overal polsen we wat de lokale noden zijn, om hen met onze nieuwe werking zo goed mogelijk te ondersteunen.

 

Crypte St. Hermesbasiliek, Ronse_Dirk WollaertIntegrale erfgoedbenadering

Op termijn zullen we infosessies organiseren en regionetwerken uitbouwen met lokale partners. Zo kunnen we alle betrokken partijen ondersteunen en hen informeren over actuele thema’s en nieuwe verordeningen, zoals de visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid. 

De werking bouwkundig erfgoed zal input geven aan de Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddiensten van de Vlaamse Ardennen en het Denderland, het samenwerkingsverband tussen SOLVA, het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, de projectverenigingen Erfgoed Vlaamse Ardennen en Erfgoed Denderland. 

Zo zetten we in op een integrale erfgoedbenadering waarbij alle disciplines in interactie treden, om tot het beste resultaat te komen.

 

Foto's: Jelle Moens en Dirk Wollaert