Sint-Lievens-Houtem - Marktplein

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2008 - 2020

Opdrachtgever

SLH

Ligging

Marktplein in Sint-Lievens-Houtem

Fase

4
Ligging

Afbeeldingen
fig. 55 S. I-46 gpl A.jpg
fig. 36 3D.jpg
Cover copyright RAAP België.jpg
Overzicht
Overzicht
Overzicht
Overzicht
Omschrijving

Op het marktplein van Sint-Lievens-Houtem zijn verspreid over verschillende opgravingscampagnes sporen teruggevonden van de middeleeuwen tot de 20ste eeuw. Het gaat hier in hoofdzaak om kuilen die in relatie kunnen staan met het gebruik van de plek als markt. Twee opvallende vondsten uit de vulling van twee kuilen zijn de scherf van een Almohaden kruik in lusterwaar afkomstig uit het 12de-eeuwse Andalusië, en het quasi volledige skelet van een vrouwelijke resusaap of Java-aap, afkomstig uit Azië, gedateerd in de late 17de-18de eeuw. Een derde opmerkelijk vondst is de aanwezigheid van klokkengieterskuil uit de late middeleeuwen, waarin minstens twee bronzen klokken zijn gegoten. Aanvullend zijn in de noordoostelijke hoek van het marktplein de funderingen van een schepenhuisje, de restanten van een onverhard wegtracé en twee poelen of vijvers blootgelegd. Het gebouw gaat terug tot de 17de eeuw en geldt als het toenmalige ‘gemeentehuis’.