Sint-Lievens-Houtem - Eilandpark

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2018

Opdrachtgever

Logo Sint-Lievens-Houtem

Ligging

Langs de Doelstraat, ten oosten van de Molenbeek. 

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Luchtfoto 2015.jpeg
Ferrariskaart.jpeg
kadasterkaart.jpeg
Omschrijving

SOLVA zal het terrein waar de voormalige textielfabriek Établissements Saey gevestigd was, herontwikkelen met een nadruk op woonfaciliteiten en kernversterkende functies. Een deel van de fabriek werd in een eerdere fase reeds gesloopt. Deze archeologienota betreft de sloop van de het resterende fabrieksgebouw en afbraak van de omliggende parking. Ten behoeve van het indienen van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voerde SOLVA een bureaustudie uit. Het projectgebied bevindt zich in een meer perifeer gebied ten opzichte van de historische kern van Sint-Lievens-Houtem. Het betreft een, ten opzichte van de omgeving, laaggelegen beekvallei met zeer natte bodems, weinig geschikt voor landbouw. Bewoning zal eerder op de hoger gelegen locaties in het landschap gezocht moeten worden, en rond de historische kern van Sint-Lievens-Houtem, namelijk rond het Marktplein. Het cartografisch materiaal toont dat het projectgebied zeker sinds de late 18de eeuw in gebruik was als akker- of weideland en dit constant vanaf minstens de late 18de eeuw tot 1911, wanneer de fabrieksgebouwen van Établissements Saey er werden opgericht. Deze fabriekspanden namen het hele projectgebied in. Gaandeweg raakte ook de omgeving verstedelijkt. In 1977 sloot de fabriek de deuren. Het zuidelijke deel van de gebouwen verkommerde en is ondertussen, in het licht van de herontwikkeling, al gesloopt. Het noordelijke deel werd ingericht als handelsruimte. Bij de bouw van het fabriekscomplex werd reeds zo’n 2 m van het bodemarchief verstoord. De impact op de ondergrond van het projectgebied was bijgevolg zeer ingrijpend. Hieruit volgend kan besloten worden dat, indien er al archeologisch erfgoed aanwezig was op het terrein, dit impact zal hebben die relevant is ten aanzien van archeologisch erfgoed. Verder onderzoek is dus ook niet nodig.

Contactpersoon
Bart Cherretté
coördinator onroerend erfgoed
053 64 65 36
0486 83 13 41