Ronse - Watermolenstraat

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2016

Opdrachtgever

RO

Ligging

Cinemacomplex 'Familia' in de Watermolenstraat in Ronse

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Atlas der Buurtwegen
Ferraris
Orthofoto
Omschrijving

Stad Ronse en m u r m u u r architecten plannen de herbestemming van het voormalige cinemacomplex ‘Familia’. Het gebied situeert zich in de Vrijheid, een middeleeuwse heerlijkheid in het hart van Ronse, die met het geplande stadsvernieuwingsproject volledig heraangelegd en opgewaardeerd zal worden als een groen winkel-wandel centrum. Een archeologienota diende te worden opgesteld ten behoeve van het indienen van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor de aanleg van deze site. Hieruit blijkt dat bijkomend archeologisch onderzoek binnen het huidig projectgebied weinig toegevoegde waarde zou opleveren en in dit licht is geen verder archeologisch (voor)onderzoek nodig.

Contactpersoon
Ruben Pede
archeoloog
053 73 74 22
0499 52 19 93