Ronse - Trochbeek

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017

Opdrachtgever

logo provincie oost-vlaanderen

Ligging

Kanariebergstraat.

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
ferraris
popp
adb
Omschrijving

SOLVA voerde in opdracht van de Provincie Oost-Vlaanderen het voorgeschreven archeologische (voor)onderzoek uit. Ten behoeve van het bekomen van een bekrachtigde archeologienota is een bureauonderzoek gebeurd. Gezien de beperkte impact van de werken, de natte bodems en de sterk vergraven gronden binnen het projectgebied, is het potentieel op kennisvermeerdering in deze zone dan ook zeer gering en een verder(e) archeologisch vooronderzoek/opvolging van de werken lijkt dus, kosten-baten beschouwd, niet aangewezen.

Contactpersoon
Bart Cherretté
coördinator onroerend erfgoed
053 64 65 36
0486 83 13 41