Ronse - RUP Malander

Plangebied

Type

Ruimtelijk uitvoeringsplan

OpdrachtgeverLogo RonseSituering

Het plangebied is gelegen aan de noordzijde van de stad Ronse, binnen het stedelijk gebied.

Fase3

Ligging

Planopzet

Het Malanderpark en het restaurant Boeckhaege is volgens het gewestplan nr. 11 ‘Oudenaarde’ (KB 24/02/1977) bestemd als 'natuurgebied'. Het stadsbestuur van Ronse wenst door middel van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Malander’ de zonevreemdheid van het Malanderpark en restaurant Boeckhaege op te lossen.

Gelet op de ligging is het park uitermate geschikt voor de realisatie van een toeristisch-recreatief ankerpunt in de Vlaamse Ardennen. Bedoeling is bijgevolg het park, dat wat van zijn glans heeft verloren, te herwaarderen met respect voor het oorspronkelijke ontwerp van de befaamde tuinarchitect René Péchère.

Het restaurant Boeckhaege kan door zijn ligging nabij het park bijdragen tot de verdere ontwikkeling en dynamiek van het Malanderpark. De historische waarde van het restaurant dient door middel van het RUP in stand te worden gehouden en bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden te krijgen.

Contactpersoon
Fabian Debeer
expert ruimtelijke ordening
053 64 65 24
0477 54 88 59