Ronse - RUP Klein Frankrijk Noord

Plangebied

Type

Ruimtelijk uitvoeringsplan

OpdrachtgeverLogo RonseSituering

Gebied tussen de N48 (Ninoofsesteenweg) en de Maagdenstraat

Fase4

Ligging

Planopzet

Met het RUP Klein Frankrijk Noord wenst de stad Ronse de sterk verouderde stedenbouwkundige voorschriften van het BPA Klein Frankrijk te actualiseren zodat nieuwe impulsen gegeven kunnen worden aan de bedrijvigheid op de site.

Contactpersoon
Alexander De Wit
coördinator ruimtelijke ordening
053 73 74 20
0474 73 94 73