Ronse - Rode Mutslaan

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2018

Opdrachtgever

RONSE_logo_website

Ligging

Rode Mutslaan.

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Atlas der Buurtwegen.jpeg
Ferrariskaart.jpeg
Luchtfoto 1990.jpeg
Omschrijving

Stad Ronse wenst wegenis-en rioleringswerken uit te voeren op de Rode Mutslaan. Het tracé van de Rode Mutslaan kent wellicht zelf wel een zekere ouderdom en is voor het eerst waarneembaar op de Villaretkaart, als verbindinsas tussen twee grotere wegen in de buurt. Als verbindingsas doorkruist de Rode Mutslaan de beekvallei van de Molenbeek. Binnen de contouren van het projectgebied zijn geen archeologische sites bekend. Het gebied bevindt zich niet in een bebouwde historische kern, maar veeleer in een (voorheen) landelijke omgeving van akkers en weiden. In de loop van de 20ste eeuw geraakte, de gronden langsheen het projectgebied gaandeweg bebouwd. In de nabijheid werd op een bedrijventerrein (Pont West) grootschalig archeologisch onderzoek verricht. Dat geeft een goed beeld van de diverse archeologische periodes die in dit landschap aanwezig kunnen zijn (paleolithicum tot postmiddeleeuwse bewoning). Anderzijds beperkt het projectgebied zich grotendeels tot de huidige wegenis. Gelet op de beperkte oppervlakte van de nieuwe bodemingrepen, die bovendien sterk verspreid zijn, en dit in een reeds ingerichte en verharde omgeving, zullen eventuele waarnemingen slechts een beperkt inzicht en beperkte meerwaarde opleveren. De aard van de ingrepen indachtig lijkt een verder archeologisch onderzoek, kosten/baten beschouwd, niet aangewezen.  

Contactpersoon
Bart Cherretté
coördinator onroerend erfgoed
053 64 65 36
0486 83 13 41