Ronse - Pont West

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2011 - 2020

Opdrachtgever

RO

Ligging

Gebied gelegen tussen de Doorniksesteenweg, de Pontstraat en de Malaise

Fase

4

Link

Klik hier voor meer info over dit SOLVA-project.

Ligging

Afbeeldingen
FF Romeins compositie-bewerkt klein.jpg
cluster GPLB.jpg
hamerslag
Luchtfoto
Pont West 1
Enclos
urnen
urnen 2
gebouw
Extractiekuil
Romeins graf
Romeins graf. Copyright Dirk Wollaert
Foto's copyright SOLVA, Birger Stichelbaut & Dirk Wollaert
Omschrijving

Vanaf de bronstijd werden de terreinen langs Pont West al bewoond door mensen. Dit bewijzen een grafcirkel en een houten gebouw van zo’n 4000 jaar oud. Vanaf de late ijzertijd is er bijna onafgebroken bewoning geweest op deze terreinen. Verspreid over heel het onderzoeksgebied zijn restanten van verschillende houten gebouwen uit de ijzertijd aangetroffen. Daarnaast wijzen vele  vondsten (bv een smidse) op artisanale activiteiten.
Twee grafveldjes uit de Romeinse periode brachten zo’n 15 urnengraven aan het licht. Talrijke sporen uit de volle middeleeuwen tonen aan dat het landschap op dat ogenblik stilaan zijn definitieve contouren krijgt. Zo was bijvoorbeeld de impact van grootschalige klei-extractie zo drastisch, dat deze tot de dag van vandaag zichtbaar is in het landschap!

Brochure
Arne De Graeve
Arne De Graeve
archeoloog
053 73 74 29
0499 52 19 98