Ronse - Napoléon Annicqstraat

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017

Opdrachtgever

RO

Ligging

Napoléon Annicqstraat en Albert Massezstraat

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Popp
Ferrariskaart
Omschrijving

De stad Ronse wenst, in het kader van de aanleg van de ‘Stadstuin’, de wegenis en de riolering in de Napoléon Annicqstraat te vernieuwen, alsook een nieuwe weg met riolering aan te leggen: de Albert Massezstraat. Langs deze straat zullen drie parkings worden aangelegd. Voor de aanleg van de nieuwe straat en de parkings worden, binnen de rooilijn, de gronden van de stad overgedragen aan het openbaar domein. SOLVA voerde in opdracht van Stad Ronse het voorgeschreven archeologische (voor)onderzoek uit. Ten behoeve van het bekomen van een bekrachtigde archeologienota is een bureauonderzoek gebeurd. Daaruit blijkt dat de impact van de geplande werken op het mogelijk aanwezige archeologische erfgoed omwille van verschillende redenen eerder gering is.

Contactpersoon
Bart Cherretté
coördinator onroerend erfgoed
053 64 65 36
0486 83 13 41