Ronse - Leuzesesteenweg

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2014 - 2017

Opdrachtgever

RO

Ligging

Leuzesesteenweg in Ronse

Fase

4
Ligging

Afbeeldingen
Overzicht
Overzicht
Overzicht
Omschrijving

Het archeologisch vooronderzoek op een ca. 2,9 ha groot terrein ter hoogte van het sportcomplex Rosco langs de Leuzesesteenweg te Ronse vond plaats naar aanleiding van de geplande herinrichting tot parkeerzone met groenzones en daarmee gepaard gaande rioleringswerken en de aanleg van een bufferbekken. Op basis van het vooronderzoek te Leuzesesteenweg bleek dat de ingebruikname van het terrein en de huidige (kadastrale) perceelsindeling teruggaan tot ten vroegste de overgang van de volle naar de late middeleeuwen (12de-13de eeuw). Uit de sporen kon een aanzienlijke hoeveelheid vondsten gerecupereerd worden, zodat een goede datering ervan mogelijk was. Op basis van deze vondsten blijken de sporen voornamelijk ten vroegste uit de volle middeleeuwen, en vooral uit de late middeleeuwen en de post-middeleeuwen te dateren. Opmerkelijk is dat de overgrote meerderheid van de aangetroffen sporen greppels en grachten zijn of behoren tot een grote uitgraving, wellicht een poel. Duidelijke sporen van oudere middeleeuwse bebouwing (bijvoorbeeld houtbouw) zijn niet aangetroffen. Enkel de meest recente bebouwing heeft sporen nagelaten (bakstenen kelders of beerputten). Dit suggereert voor de oudere fasen een andere vorm van bebouwing, die geen of weinig overblijfselen nalaat in de ondergrond, zoals bijvoorbeeld leggerbouw/vakwerkbouw.

Contactpersoon
Ruben Pede
archeoloog
053 73 74 22
0499 52 19 93