Ronse -Jolystraat

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017

Opdrachtgever

logo provincie oost-vlaanderen

Ligging

Ten noorden van de Edouard Jolystraat en ten zuiden van de Hoelbeke in Ronse

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Atlas der Buurtwegen
Ferraris
Orthofoto
Omschrijving

Provincie Oost-Vlaanderen wenst een bufferbekken aan te leggen in het stroomgebied van de Broekebeek. Het bufferbekken is gesitueerd ten noorden van de Edouard Jolystraat en ten zuiden van de Hoelbeke. Ten behoeve van het indienen van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag diende een archeologienota te worden opgesteld. De kans op het aantreffen van archeologische sporen/sites in deze gronden, die als bosgrond of weiland werden aangewend, in combinatie met de zeer hoge erosiegraad is zeer gering en het potentieel op kennisvermeerdering dan ook gering. Een verder(e) archeologisch vooronderzoek/opvolging van de werken is dus, kosten-baten beschouwd, niet aangewezen.

Contactpersoon
Bart Cherretté
coördinator onroerend erfgoed
053 64 65 36
0486 83 13 41