Ronse - Groeneweg-Fiertelmeers

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017

Opdrachtgever

RO

Ligging

Groeneweg en Fiertelmeers in Ronse

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Orthofoto
Atlas der Buurtwegen
Ferraris
Omschrijving

De stad Ronse wenst de bestaande riolering in de Groeneweg en Fiertelmeers te vernieuwen, waarbij een gescheiden stelsel wordt aangelegd. Hierbij wordt ook de wegenis vernieuwd.

Ten behoeve van het bekomen van een bekrachtigde archeologienota is een bureaustudie uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de impact van de geplande werken op het mogelijk aanwezige archeologische erfgoed omwille van verschillende redenen klein te noemen is. In dit licht is geen verder archeologisch (voor)onderzoek aangewezen aangezien het potentieel op kennisvermeerdering zeer gering is.

Contactpersoon
Arne Verbrugge
archeoloog
053 73 74 29
0496 52 05 57