Ronse - Drieborrebeek

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017 - 2018

Opdrachtgever

RO

Ligging

Gebied tussen de Beekstraat en de Drieborrebeekstraat.

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Atlas der Buurtwegen (klein).jpeg
Ferraris.jpeg
2017B326 Ronse Direborrebeek - Topokaart.jpeg
Omschrijving

Stad Ronse wenst een nieuw fietspad aan te leggen, oostelijk vertrekkend vanaf de Beekstraat, de Savooistraat kruisend om vervolgens aansluiting te vinden met de Drieborrebeekstraat. Dit fietspad volgt grotendeels het reeds bestaande tracé van de collector van Aquafin. Voor de fundering van dit fietspad dient de teelaarde te worden afgegraven. Ten noorden van dit fietspad wordt vervolgens een gracht aangelegd ter afwatering van de landerijen. Ten behoeve van het bekomen van een bekrachtigde archeologienota is een bureauonderzoek gebeurd. Daaruit blijkt dat de impact van de geplande werken op het mogelijk aanwezige archeologische erfgoed omwille van verschillende redenen eerder gering is.

Contactpersoon
Bart Cherretté
coördinator onroerend erfgoed
053 64 65 36
0486 83 13 41